Jak pracujeme? Naše desatero

Automatický závlahový systém

1. První návštěva závlahářské firmy u Vás:

  • Zjištění požadavků zákazníka-co vše chce zalévat. Nejlépe po dohodě se zahradnickou firmou.
  • Obecné seznámení s automatickým zavlažovacím systémem.
  • Určení umístění ovládací jednotky, čidla srážek, šachtic s ventily, požadavky na průchodky pod chodníčky a.p.

2. Zjištění hydrodynamického tlaku zdroje vody.

  • Důležitý faktor určující počet sekcí zavlažovacího systému, tedy i výrazně ovlivňující cenu.

3. Vypracování projektové dokumentace a předložení cenové nabídky

  • Cena za 1m2 se pohybuje v návaznosti na zdroj vody, složitost a velikost Vaší zahrady od 120,- do 400,- Kč. Obecně platí, že čím větší plocha, tím menší cena za 1m2, protože i malá zahrádka musí mít ovládací jednotku, čidlo srážek, šachtice pro ventily a.p. Vypracování projektu je v případě realizace zdarma.

4. Dohoda o provedení díla včetně záruky za dílo

  • Kromě "záruky ze zákona" tedy 24 měsíců poskytujeme na vybrané komponenty systému 3 - 5 letou záruční lhůtu.

5. Poskytnutí zálohy "na materiál" tj. cca 60% z ceny za dílo.

6. Vlastní realizace

  • nejlépe v součinnosti se zahradnickou firmou, doba provádění prací dle velikosti Vaší zahrady 5 - 15 dní.

7. Předání a seznámení s obsluhou automatického zavlažovacího systému

8. Profinancování doplatku z ceny za dílo

9. Zazimování

  • Před prvním zimním obdobím po realizaci je zazimování systému součástí ceny za dílo.

10. Navíc

  • V případě Vašeho zájmu jarní zprovoznění zavlažovacího systému, měsíční provozní údržba a seřízení, pozáruční servis.